home projecten planide contact
G E R E A L I S E E R D

In Nieuwehorne is het plaatsen van een dakkajuit op een woning gecombineerd met een uitbreiding op de 
begane grond. De volgende fase is het vernieuwen van de oude voorgevel en entree.
Woning Nieuwehorne
Gjalt de Jongstraat 12       9204 LH DRACHTEN       info@planide.nl        06 14 03 33 18