home projecten planide contact
I N  U I T V O E R I N G :

Nieuwbouw Moskee Islamitisch Cultureel Centrum te Drachten

Slim (snel en betaalbaar) bouwen door hergebruik van bestaande bouwketen met daar omheen 
een nieuwe schil passend binnen de stedenbouwkundig situatie.
Gjalt de Jongstraat 12    9204 LH DRACHTEN    info@planide.nl    06 14 03 33 18