home projecten planide contact
I N  U I T V O E R I N G :

Aanpassing van een woning te Drachten voor vergroting van beleving van tuin en omgeving. De gelamineerde houten liggers zorgen voor een robuuste, natuurlijke expressie.
Gjalt de Jongstraat 12    9204 LH DRACHTEN    info@planide.nl    06 14 03 33 18